Јавна предузећа

 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево
Светосавска 4
11460 Барајево
8302-105

www.direkcijabarajevo.co.rs

ЈКП "10. октобар"
Барајевска 1
11460 Барајево
8302-170

www.jkpbarajevo.co.rs

Јавно предузеће за информисање и културу Барајево
Миодрага Вуковића 2
11460 Барајево
8301-451, 8301-415

Центар за културу Барајево
Миодрага Вуковића 2
11460 Барајево
8302-110

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

Banner

Banner

Banner