Канцеларија за младе

 

Општинa Барајево, као приградска општина, усмерена је на садржаје намењене младима, који постоје у централним београдским општинама и који су често због техничких услова живота, младима Барајева недоступни. Из тог разлога, локална сaмoуправа је препознала потребу да се плански бави проблематиком младих на својој територији и кроз отварање Канцеларијe за младе испланира и спроведе програме који би унапредили досадашњи квалитет живота младих Барајева.

Проблеми младих су, заправо главни проблеми једне друштвене заједнице, а они са којима се у нашој локалној средини, млади сусрећу су: немање јасне перцепције о животној одговорности након завршетка школовања, недовољан приступ за додатно стицање знања и вештина, немогућност окупљања младих на једном месту, које би им пружило додатан степен развоја индивидуалних способности, појава деликвентног понашања изазваног неквалитетним провођењем времена и др.

Градска општина Барајево је обезбедила простор за одвијање омладинских активности при Канцеларији, а неопходна техничка опремљеност ће се дугорочно посматрано вишеструко исплатити, јер су стратешки циљеви формирања Канцеларије за младе преузети из фундаменталних циљева Стратегије за младе, и као такви одрживи и са високим степеном активности у различитим сферама друштвеног живота.

Канцеларија за младе
Миодрага Вуковића 2