Комунална инфраструктура

 

Најважније саобраћајнице на подручју општине су Ибарска магистрала, регионални пут Липовица – Космај и пруга Београд – Бар. Барајево је од Београда удаљено 27 километара (Ибарском магистралом), односно 24 км. пругом. Добре везе постоје и са општинама Лазаревац, Сопот, Младеновац и Аранђеловац. Разгранатом мрежом асфалтних путева центар општине повезан је са свих 12 села у општини.

Превоз путника обавља предузеће Ласта, како у локалном саобраћају, тако и на линији према Београду. Бољем превозу путника знатно је допринело и отварање линије Беовоза Београд – Лајковац. У центру Барајева изграђено је модерно стајалиште Беовоза, а уређено је и стајалиште у Ненадовцу. Неопходно је увођење већег броја полазака Беовоза на овој линији.

Велики део општине Барајево, водом за пиће снабдева се из система београдског водовода који улаже значајна средства у обнову водоводне мреже као и у изградњу нове мреже. На београдски водовод прикључена су следећа насеља: Барајево (већи део), већи део Баћевца, Гунцате, део Бождаревца, део Вранића, Мељак и Шиљаковац. У току су радови на изградњи водовода Баћевац – Велики Борак, и према месним заједницама на југу општине – Лисовић, Бељина, Арнајево, Рожанци и Манић.

У свим насељима на подручју општине изграђена је телефонска мрежа. Укупан број телефонских прикључака креће се око 10.000.