Наручивање докумената преко интернета

 

Поштовани суграђани, ускоро ћете моћи путем овог портала наручити изводе из матичних књига рођених, венчаних умрлих и уверења из књиге држављана (само за лица која су уписана у матичне књиге у општини Барајево).

Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвориће се интернет страница са формуларом. Овим путем ће те моћи наручити:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних
  • Извод из матичне књиге умрлих
  • Уверење из књиге држављана