Образовање

 

Основне школе

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“ – Барајево
Адреса: Светосавска 77, 11460 БАРАЈЕВО
Тел: 011/8300-124, 8301-243, фаx. 8304-639
E-mail: , www.edu.yu
Директор школе: Зорица Јовановић-Стевановић

Основна школа ради у 15 објеката ( матична школа и 14 подручних школа) и има 1536 ученика. Матична школа је опремљена фискултурном салом, библиотеком са 13.614 књига, читаоницом, свечаном салом са видео бимом и два кабинета са рачунарима. Настава је кабинетска за ученике од I до VII разреда. Секције: новинарска, еколошка, огрaнак „Сремуша“, спортске секције ( у оквиру „спортиш“ такмичења ОШ „Кнез Сима Марковић“ је 2008. године проглашена за најбољу школу на територији града Београда)

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ПОПОВIЋ“ – Вранић
Адреса: Трг палих бораца и жртава фашизма 3 ВРАНIЋ
Тел: 011/ 8332-022
E-mail:
Директор школе: Марија Јовановић

Школа ради у 3 објекта ( матична школа и две подручне школе у Мељаку и Шиљаковцу )

Средња школа

"СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО"
Адреса: Светосавска 4 А , 11460 БАРАЈЕВО
Тел: 011/8300-426 , 8300-206
E –mail:
Директор школе: Добривоје Јелић

Школа је отворена 01.септембра 1976. године. Школује следеће образовне профиле: пољопривредни техничар, руковалац - механичар пољопривредне технике, цвећар – вртлар, аутомеханичар-аутолимар, трговац, економски техничар, женски и мушки фризер. Капацитет школе је оком 900 ученика, распоређених у 30 оделења.

Школа је опремљена библиотеком са око 10.000 књига, два кабинета за информатику са по 18 рачунара, радионицом за обуку ученика машинске струке, салонима за обуку мушких и женских фризера, кабинетом за трговце, фискултурном салом и спортским теренима.

Предшколска установа

ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"
Адреса: Светосавска 83, 11460 БАРАЈЕВО
Тел: 011/8300-194, 78-72-122 ( рачуноводство )
E-mail: