Положај и становништво

 

Градска општина Барајево је у целини изван градског подручја града Београда и просторно спада у приградске општине, а смештена је на правцу југ–југозапад у односу на Београд. Центар општине, насеље Барајево, удаљено је од центра Београда 27 км. Општина је формирана 1956. године, као једна од општина административног подручја Београда. Њене границе су утврђене током формирања комуналног система у периоду од 1956–60. Са севера се граничи са општинама Чукарица и Вождовац, на истоку је општина Сопот, на југу Лазаревац, а на западу Обреновац. Површина општине Барајево је 213 км², односно 21.312 ха, на којој се налази 14 насељених места подељених на 15 месних заједница.

Територија општине Барајево је део перипанонског појаса ниске Шумадије, са просечном надморском висином од 260 м. Највиша тачка у општини је Парцански вис (410 м), на источној граници општине, који доминира читавим подручјем. Територију одликује брежуљкаст терен дуж долина већег броја малих река и потока који већином теку правцем од североистока ка југозападу и уливају се у Колубару, од којих су највеће Марица и Бељаница са притокама Барајевском и Сувом реком. Шуме покривају 4.106 ха, односно око 20% површине општине. Најважније саобраћајнице у општини су Ибарска магистрала и пруга Београд–Бар. Барајево је са свим насељима у општини и суседним општинама повезано развијеном мрежом регионалних и локалних путева.

Демографски, иако је од 1981. у градској општини Барајево присутан негативан природан прираштај, од 1991. постоји значајан пораст броја становника. По подацима са редовних пописа, општина је 1981. имала 18.815 становника, 1991. 20.846, а 2002. године 26.630. На територији општине је евидентирано 8.973 избегла, прогнана и расељена лица из бивших република СФРЈ и са КиМ. Поред тога, у општини постоји више хиљада викенд кућа, у којима се због близине Београда стално живи, те се са сигурношћу може рећи да на територији општине у 2009. години живи око 30.000 становника. Средиште и највеће насеље у општини, Барајево, у 2002. је имало 8.325 становника, а према проценама 2009. године их има око 10.000.

По подацима РЗЗС из 2004. у градској општини Барајево је било 4.374 запослених, знатно мање од половине радно способног становништва, док је у текућем периоду на одељењу НСЗ у Барајеву пријављено преко 2.500 незапослених, тако да је стопа незапослености висока. Близина Београда и велики број запослених који раде ван терито