Туризам

 

Туризам је велика али још увек недовољно искоришћена шанса за бржи развој општине Барајево. Захваљујући чињеници да нема развијену индустрију,подручје општине још увек спада у подручја са незагађеном животном средином. Да би тако остало и у будућности, Барајево је међу првим београдским општинама донело одлуку о усвајању Локалног еколошког акционог плана ( ЛЕАП) у циљу очувања и заштите квалитета животне средине.

Географски положај, климатске прилике, разноврсност биљног и животињског света, као и богато историјско, етнолошко и културно наслеђе овог краја представљају стабилну основу за развој различитих облика туризма. А успешан пример интеграције туризма, заштите животне средине, пољопривредне и руралне економије је еко-агро туризам. Управо у оваквој стратегији развоја општина Барајево види своју шансу.

Атрактивна ловишта са разним врстама дивљачи, очувана природа, бистри потоци и питоми обронци, бескрајне шуме и језеро богато рибом- најбоље представљају Барајево и његову околину. Највећи очувани шумски појас чини комплекс Липовичких шума које покривају 1200 ха и налезе се на свега 20 км од центра Београда. Све ово пружа могућности за развој излетничког, еколошког и рекреативног туризма.

Ловачко удружење „Мића Поповић“ броји око 600 чланова, организованих у 16 секција и газдује ловиштем у површини од 22.000 ха од чега је преко 4.500 ха под шумом. Ловно продуктивна површина је 15.000 ха. На подручју општине Барајево углавном је заступљена срнећа дивљач. Затим зечја, фазанска, јаребичија, а задњих година појавиле су се дивље свиње, као и шакали и дивље мачке. Календарски ловна сезона траје од 16.октобра до 15.јануара на фазана, а на зеца до 15.децембра.

Ловачко удружење организује порибљавање језера „Дубоки поток“ које се налази на удаљености од 2 км од центра Барајева. Језеро покрива површину од 7,2 ха. Постало је омиљено одредиште бројним љубитељима природе и риболовцима. На језеру постоји могућност развоја многобројних водених спортова , као и искоришћење саме обале за школе у природи, трим пешачке стазе, бициклисичке стазе – моунти бике, кампова за логоровање извиђача, љубитеља природе, феријалаца и сл.