Управа

 

Начелник Управе

Тихомир Јелић
011/8302-115/313, 8302-372
064/8756-012

Заменик Начелника Управе

Велинка Влајић
011/8302-115/302, 8302-372
064/8756-005

Начелник одељења за општу управу

Едита Муса
8302-115/214
064/8756-066

Начелник одељења за финансије

Саша Голубовић
011/8302-125
064/8756-068

Начелник одељења за имовинско правне, стамбене и инспекцијске послове

Мијушко Тешовић
011/8302-115/133
064/8756-018

Начелник одељења за грађевинске и комуналне послове

Нада Обрадовић
064/8756-017

Начелник одељења за привреду и друштвене делатности

Мирјана Јаковљевић
064/8756-059

Начелник службе за скупштинске послове

Ивица Јанковић
011/8300-310
064/8756-085