О услужном центру

 

У Услужном центру Градске општине Барајево грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, предају, оверавају документа, информишу се о свим питањима у надлежности општинске управе. У услужном центру налази се више шалтера:

На шалтеру овере оверавају се потписи, преписи и рукописи свих докумената, уговора, овлашћења, сагласности и изјаве, отварају се радне књижице, врши упис стручне спреме и промене презимена.

На шалтеру матичне службе грађани подносе захтеве за издавање извода из матичних књига, захтеве за накнадни упис у матичне књиге,захтев за издавање потврда о животу и издржавању.

На шалтеру инспекцијске службе подносе се захтеви комуналним и грађевинским инспекцијама из надлежности општинских инспекција.

Преко писарнице примају се сви захтеви који се упућују надлежним општинским органима и службама, као и захтеви упућени Пореској управи.

У оквиру услужног центра налазе се и шалтери Комесеријата за избеглице и послова пољопривреде као и шалтер „Агробанке“.

Телефон за информације: 8301-316

Радно време Услужног центра: радним даном 08:00-18:00