pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_2.jpg
pic_flash_box_3.jpg

Ozakonjenje objekata

 
Prema Zakonu o ozakonjenju objekata objaveljenom u "Sl. Glasnik RS" broj 96 od 26-11-2015   postupak ozakonjenja bespravno podgnutih objekata pokreće se na jedan od sledećih načina:

1) za lica koja su podnela zahtev za legalizaciju objekata do 29. januara 2014 godine, u skladu s ranije važećim Zakonom o legalizaciji  objekata, postupak se pokreće danom stupanja na snagu ovog zakona.
2) za lica koja su vlasnici nezakonito izgrađenog objekta za koji  nije podnet zahtev za legalizaciju do 29. januara 2014 godine , a za koji je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju, postupak se pokreće danom dostavljanja tog rešenja nadležnom organu:
3) za lica koja su upisala pravo svojine na objektu po Zakonu o posebnim usloima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole postupak se pokreće podnošenjem zahteva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
4) za lica koja su podnela zahtev za upis  prava svojine na objektu po Zakonu o posebnim usloima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole a za koje postupak nije okončan, postupak ozakonjenja pokreće se danom  stupanja na snagu ovog zakona.

Po pokretanju postupka u skladu sa ovim zakonom , nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnih uslova za ozakonjenje.
Sva lica koja nisu podnela zahtev za legalizaciju bespravno podignutog objekta po ranije važećim zakonima mogu obavestiti građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat.
Svi podneti zahtevi za legalizaciju koji nisu okončani po prethodnim zakonima su aktivni i okončaće se u skladu sa Zakonom o ozakonjenjenju objekata.

KURSNA LISTA

Datum: 26. April 2017.
chfCHF 113.47
gbpGBP 144.68
usdUSD 111.65
eurEUR 123.34
Izvor: Hypo Group Alpe Adria
Baner_javne_nabavke_ok.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_obproc.jpg

Baner_inspekcija_cir_40467.jpg

Baner_INF_cir.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

Baner_Barajevski_glasnik.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_poljoprivreda.jpg

Baner_web_gis5.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati