pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Ozakonjenje objekata

 
Prema Zakonu o ozakonjenju objekata objaveljenom u "Sl. Glasnik RS" broj 96 od 26-11-2015   postupak ozakonjenja bespravno podgnutih objekata pokreće se na jedan od sledećih načina:

1) za lica koja su podnela zahtev za legalizaciju objekata do 29. januara 2014 godine, u skladu s ranije važećim Zakonom o legalizaciji  objekata, postupak se pokreće danom stupanja na snagu ovog zakona.
2) za lica koja su vlasnici nezakonito izgrađenog objekta za koji  nije podnet zahtev za legalizaciju do 29. januara 2014 godine , a za koji je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju, postupak se pokreće danom dostavljanja tog rešenja nadležnom organu:
3) za lica koja su upisala pravo svojine na objektu po Zakonu o posebnim usloima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole postupak se pokreće podnošenjem zahteva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
4) za lica koja su podnela zahtev za upis  prava svojine na objektu po Zakonu o posebnim usloima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole a za koje postupak nije okončan, postupak ozakonjenja pokreće se danom  stupanja na snagu ovog zakona.

Po pokretanju postupka u skladu sa ovim zakonom , nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnih uslova za ozakonjenje.
Sva lica koja nisu podnela zahtev za legalizaciju bespravno podignutog objekta po ranije važećim zakonima mogu obavestiti građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat.
Svi podneti zahtevi za legalizaciju koji nisu okončani po prethodnim zakonima su aktivni i okončaće se u skladu sa Zakonom o ozakonjenjenju objekata.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati