pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Uprava Gradske opštine Barajevo

 
Za vršenje Upravnih poslova u okviru prava i dužnosti opštine i određenih stručnih poslova
za potrebe Skupštine, predsednika opštine i opštinskog veća obrazovana je Uprava Gradske opštine
Barajevo, kao jedinstven organ opštine.
Opštinska Uprava:
• priprema propise i druge akte koje donosi Skupština, predsednik opštine i opštinsko
Veće;
• izvršava Odluke i druge akte Skupštine, predsednika opštine i opštinskog Veća;
• rešava u Upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća
ustanova i drugih organizacija u Upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
• izvršava propise čije je izvršavanje povereno opštini;
• obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština, predsednik opštine i opštinsko
Veće. Uprava najmanje šestomesečno dostavlja Skupštini, a predsedniku opštine i veću na
njihov zahtev Izveštaj o radu na izvršavanju poslova iz njene nadležnosti.
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati