pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za finansije

 
Odeljenje za finansije obavlja poslove koji se odnose na poslove budžeta - planiranje, priprema nacrta budžeta i izvršenje budžeta, obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama; planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje, odobravanje preuzete obaveze i prosleđivanje trezoru radi izvršenja, pripremanje predloga odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve; vršenje eventualne korekcije plana, sastavlja konsolidovani završni račun budžeta i podnosi izvršnom organu, vršenje poslova trezora, praćenje priliva sredstava na konsolidovanom računu, definisanje tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja, upravljanje likvidnošću, kontrola rashoda, vođenje glavne knjige trezora i priprema finansijskih izveštaja, upravljanje finansijskim informacionim sistemom, vršenje inspekcijskog nadzora nad korišćenjem budžetskih sredstava direktnih i indirektnih korisnika i poslovi interne kontrole, godišnje i periodično izveštavanje, evidencija o drugim računima u trezoru (fondovi, Opštinska izborna komisija, povereništvo za izbeglice, računi mesnih zajednica), finansijsko praćenje svih vrsta investicija; planira, prilikom izrade budžeta, sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta, na području opštine, radi nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama opštine.
U okviru ovog odeljenja obrazovana je Grupa za budžet koja obavlja sledeće poslove: organizuje rad grupe, stara se o blagovremenom, zakonitom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca, donosi program i plan rada grupe, obavlja složene finansijsko-analitičke poslove, učestvuje u pripremi i izradi nacrta odluke o budžetu, obavlja poslove finansijskog planiranja, koordinira i kontroliše funkcije trezora vezane za plasiranje sredstava, kontrolu priliva prihoda i izvršavanje rashoda,stara se o rokovima i zahtevima vezanim za finansijsko izveštavanje, obavlja računovodstvene poslove boračko invalidske zaštite ,vrši isplatu invalidskih primanja po republičkim propisima i gradskom odlukom, sarađuje sa drugim organima i organizacijama opština, grada i republike, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i načelnika Uprave gradske opštine.
U okviru ovog odeljenja obrazovana je Grupa poslova - računovodstvo u okviru koje se vrše sledeći poslovi: obračun plata zaposlenih, poslovi blagajne i likvidature, knjigovodstveni poslovi i knjigovodstveno-računovodstveni poslovi mesnih zajednica.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati