pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Zdravstvo

 

O zdravstvenoj zaštiti stanovnika opštine Barajevo brine Dom zdravlja „Dr Milorad Vlajković“ u Barajevu. Sadašnji objekat Doma zdravlja otvoren je 1978. godine .U okviru ove ustanove rade: Služba opšte medicine sa patronažom, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Dijagnostička služba u čijem sastavu je i kabinet za radiološku dijagnostiku, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, kabinet fizikalne medicine i rehabilitacije, Apoteka, Služba hitne medicinske pomoći, Laboratorija , a od 1986. godine i Centar za hemodijalizu sa 8 dijaliznih mesta.Konsultativno specijalističke službe ( interno, ORL i neuropsihijatrija) organizovane su kroz internističke ambulante.

Adresa
Dom zdravlja „Dr Milorad Vlajković“
11460 Barajevo,Svetosavska 91
tel. 8300-186, faks 8300-182

Direktor:
8300-108

Zaštitnik pacijentovih prava:
8300-108 lok. 13

Glavna sestra 8300-108

Služba opšte medicine 8300-186
Kućno lečenje 8300-186
Polivalentna patronaža 8300-186
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8300-186
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8300-182
Služba hitne pomoći 8300-186

Dijagnostička služba 8300-186
Rendgen kabinet 8300-186
Laboratorija 8300-186

Služba za hemodijalizu 8300-541

Konsultativno-specijalistička služba 8300-186
Fizikalna medicina i rehabilitacija 8300-186
Otorinolaringologija 8300-186
Neuropsihijatrija 8300-186
Interna medicina 8300-186

Zdravstvena stanica Vranić
Čedomira Đoinčevića 95, tel. 8332-012
Služba opšte medicine 8332-012
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8332-012
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8332-012
Apoteka "Vranić" 8332-012

Zdravstvena stanica Beljina
Trg VI ličke divizije 22, tel. 8321-011
Služba opšte medicine 8321-011
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine 8321-011

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati