pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

USVOJEN BUDžET ZA 2020. GODINU

 
20191220_Skupstina_06.JPG

Danas je održana 22. sednica skupštine Gradske opštine Barajevo. Na predlog predsednika skupštine opštine Saše Paunovića odbornici su odlučivali po 23 tačke dnevnog reda.

U okviru prve i najvažnije tačke, odbornici su izglasali budžet opštine Barajevo za 2020. godinu. Predlog budžeta obrazložio je predsednik opštine Slobodan Adamović. Ukupna sredstva budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu utvrđena su u iznosu od  784.367.701,80  dinara, a u strukturi ukupnih rashoda izdaci za investicije učestvuju sa 40,69 %.
Adamović je posebno naglasio  da su najznačajnija kapitalna ulaganja u 2020. godini u sektorima sporta i komunalne delatnosti i to:

- Izgradnja sportske hale u Barajevu - Naselje Gaj-prva faza – 163.200.000,00 dinara
- Nastavak izgradnje nekategorisanih puteva – 61.500.000,00 dinara
- Izrada planova detaljne regulacije na grobljima u Guncatima, Glumčevom brdu, Meljaku, Beljini i Vraniću – 15.000.000,00 dinara
- Izgradnja dečijih igrališta u Vraniću, Maniću i Glumčevom brdu – 10.800.000,00 dinara
- Izgradnja pomoćnog objekta - ograde na groblju u Arnajevu – 5.158.060,00 dinara.

Pored gorenavedenih projekata u narednoj godini planirana su i sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje grobalja u Vraniću i Barajevu i izgradnju novih kapela na grobljima, za izgradnju nove pijace u Barajevu, drugu fazu izgradnje sportske hale u  Barajevu i izgradnju novih dečijih igrališta na teritoriji naše opštine.
 
Ostale tačke dnevnog reda bile su:

2. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo.
3. Predlog Odluke o promeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Barajevo.
4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo.
5. Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Barajevo.
6. Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu.
7. Program rada Skupštine Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu.
8. Predlog Rešenja o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo.
9. Predlog Rešenja o prestanku funkcije v.d. direktora JKP „10.oktobar“ Barajevo.
10. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP „10.oktobar“ Barajevo.
11. PredlogRešenja o obrazovanju Komisije za planove Gradske opštine Barajevo.
12. Predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije.
13. Program poslovanja JKP „10.oktobar“ Barajevo za 2020. godinu.
14. Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija JKP „10. oktobar“ Barajevo za nabavku specijalnog vozila autosmećara – prese za 2020. godinu.
15. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za održavanje grobalja za 2020. godinu.
16. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za iznošenje smeća za 2020. godinu.
17. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2020. godinu.
18. Davanje saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama proizvoda i usluga JKP „10.oktobar“ Barajevo broj 1223 od 13.06.2019. godine.
19. Plan i program rada Centra za kulturu Barajevo za 2020. godinu.
20. Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Barajevo za period 01.01. – 30.09.2019. godine.
21. Izveštaj o razvoju turizma na teritoriji Gradske opštine Barajevo.
22. Informacija  o nazivima ulica i trgova i kućnih brojeva na teritoriji Gradske opštine Barajevo.
23. Odbornička pitanja.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

Baner_KI2.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati