pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

17. SEDNICA SKUPŠTINE ZAKAZANA ZA ČETVRTAK, 27. DECEMBAR

 
Grb_opstine_cover_54308.jpg

Predsednik skupštine Gradske opštine Barajevo Saša Paunović sazvao je 17. sednicu Skupštine Gradske opštine Barajevo za četvrtak 27. decembar 2018. godine, sa početkom u 11:00 časova. Sednica će se održati u Maloj sali Doma kulture Barajevo a na dnevnom redu će biti:

    1. Predlog Odluke o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu.
    2. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Barajevo.
    3. Predlog Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Barajevo.
    4. Predlog Odluke o pokretanju Inicijative za privatizaciju Privrednog društva „Radio Barajevo“ d.o.o.
    5. Predlog Programa rada Skupštine Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu.
    6. Predlog Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu.
    7. Predlog Kadrovskog plana Pravobranilaštva Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu.
    8. Program poslovanja JKP „10.oktobar“ Barajevo za 2019. godinu.
    9. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za iznošenje smeća za 2019. godinu.
    10. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za održavanje grobalja za 2019. godinu.
    11. Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2019. godinu.
    12. Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za nabavku specijalnog vozila autosmećara – prese za 2019. godinu.
    13. Plan i program rada Centra za kulturu Barajevo za 2019. godinu.
    14. Predlog Zaključka o usvajanju teksta Memoranduma o saradnji na uspostavljanju postrojenja za separaciju i reciklažu komunalnog neopasnog otpada nastalog na području GO Lazarevac i GO Barajevo.
    15. Predlog Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu.
    16. Predlog Rešenja o osnivanju povremenog radnog tela za izradu predloga naziva ulica na teritoriji GO Barajevo.
    17. Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Barajevo za period 01.01. – 30.09.2018. godine.
    18. Odbornička pitanja.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati