pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

17. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BARAJEVO - USVOJEN BUDžET ZA 2019.GODINU

 
20181228_Skupstina_3.jpg

17. sednica Skupštine Gradske opštine Barajevo održana je 27. decembra 2018. godine (četvrtak) u maloj sali Doma kulture u Barajevu. Sednicom je presedavo predsednik Skupštine opštine Saša Paunović a pred odbornicima se našlo 19 tačaka dnevnog reda. Članovi lokalnog parlamenta su usvojili Predlog Odluke o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu, Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Barajevo, Predlog Odluke o nekategorisanim putevima na području naše opštine, Predlog Odluke o pokretanju Inicijative za privatizaciju Privrednog društva „Radio Barajevo“ d.o.o. Usvojeni su i Predlog Programa rada Skupštine Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu, Predlog Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu, Predlog Kadrovskog plana Pravobranilaštva Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu kao i Program poslovanja JKP „10.oktobar“ Barajevo za 2019. godinu. Jednoglasnom odlukom takođe su usvojeni i Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za iznošenje smeća za 2019. godinu, Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za održavanje grobalja za 2019. godinu zatim Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2019. godinu kao i Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija JKP „10.oktobar“ Barajevo za nabavku specijalnog vozila autosmećara – prese za 2019. godinu. Prihvaćen je i Plan i program rada Centra za kulturu Barajevo za 2019. godinu zatim Predlog Zaključka o usvajanju teksta Memoranduma o saradnji na uspostavljanju postrojenja za separaciju i reciklažu komunalnog neopasnog otpada nastalog na području GO Lazarevac i GO Barajevo. Usvojen je i Predlog Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu zatim Predlog Rešenja o osnivanju povremenog radnog tela za izradu predloga naziva ulica na teritoriji GO Barajevo a prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Barajevo za period 01.01. – 30.09.2018. godine. Odbornici su takođe konstatovali ostavku V.D.direktora JKP “10.OKTOBAR“ Predraga Pavlovića. Na mesto V.D. direktora imenovan je Darko Radivojević. Na kraju skupštinskog zasedanja predsednik naše opštine Slobodan Bata Adamović u ime Gradske opštine Barajevo je svim stanovnicima čestitao srećnu Novu 2019. godinu.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati