pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za opštu upravu

 
Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na unapređenje organizacije rada i modernizacije Uprave gradske opštine, pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave gradske opštine, praćenje zakonitosti i efikasnosti rada Uprave gradske opštine u ostvarivanju prava i obaveza građana i izveštavanja nadležnih organa, izdavanje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica, poslove pisarnice – prijemne kancelarije, raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama, poslove arhive i ekspedicije, izdavanje i registracije radnih knjižica i ugovora o radu, rad na automatskoj obradi podataka za potrebe Uprave gradske opštine u celini, vođenje biračkih spiskova građana i posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina, stručne poslove u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina, obezbeđivanje opštih uslova za sprovođenje izbora i referenduma; održavanje informacionog sistema, administriranje sistemskog i aplikativnog softvera; pružanje stručne pomoći korisnicima računarske opreme, razmeni podataka i saradnji u oblasti informatike i informacionog sistema sa drugim opštinama i institucijama, poslovi stručne koordinacije i saradnje, poslovi odbrane, stručne poslove popisa zaostavštine umrlih lica i sahranjivanje lica bez naslednika, popis stanovništva, poslove mesnih kancelarija, obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima u Upravi gradske opštine, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine, izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati