pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove poljoprivrede

 
Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove poljoprivrede: na osnovu akta gradonačelnika, u ime i za račun grada, sprovodi postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup, odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje građevinskih objekata do 800 m² i preko 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, kao i postupak davanja u zakup, odnosno otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 800 m2 i preko 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, u skladu sa zakonom i aktima grada. Rešava u postupku eksproprijacije u skladu sa propisima o eksproprijaciji, vrši stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za vraćanje zemljišta opštine Barajevo. Vrši poslove koji se odnose na evidenciju nepokretnosti gradske opštine Barajevo. Rešava, na predlog ovlašćenog pravobranioca, o prestanku prava korišćenja građevinskog zemljišta za koje je rešenje o davanju na korišćenje radi izgradnje objekta, odnosno poslednju izmenu rešenja, doneo nadležni organ gradske opštine. Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Vodi evidenciju u skladu sa propisima o održavanju stambenih zgrada. Postupa po zamolnicama sudova, drugih državnih organa i javnih službi u oblasti imovinsko-pravnih, stambenih i poslova poljoprivrede. Podnosi izveštaje i daje informacije iz oblasti imovinsko-pravnih, stambenih i poslova poljoprivrede. Vrši poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći građanima gradske opštine Barajevo. Obavlja poslove koji se odnose na oblast opšte poljoprivredne problematike. Izrađuje nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine Barajevo i izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i odlukama opštine.
Ovo odeljenje prati stanje i izveštava predsednika gradske opštine o ugroženim mestima na teritoriji gradske opštine Barajevo u cilju učestvovanja gradske opštine u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama i ublažavanju i otklanjanju njihovih posledica u skladu sa zakonom i aktima grada i predlaže Predsedniku gradske opštine ažuriranje rešenja o obrazovanju štaba za vanredne situacije i prati njegovu realizaciju. Predlaže sprovođenje mera i zadataka u cilju razvoja civilne zaštite.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati