pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Odeljenje za planiranje, investicije i razvoj

 
Odeljenje za planiranje, investicije i razvoj obavlja poslove koji se odnose na planiranje, investicije i razvoj gradske opštine Barajevo – priprema programe razvoja i izgradnje, programe održavanja objekata, prati realizaciju programa uređenja javnih površina, izgradnje i održavanja seoskih, poljskih i nekategorisanih puteva i ostalih komunalnih delatnosti. Pribavlja informacije o lokaciji, građevinske dozvole, prijave radova i upotrebne dozvole za objekte na kojima je gradska opština investitor. Prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta obima, kvaliteta i dinamike. Vodi evidencije poslovnog prostora, stara se o zaključivanju ugovora o zakupu, kontroliše korišćenje poslovnog  prostora izrađuje plan i program investicionog i tekućeg održavanja poslovnog prostora. Stara se i vrši nadzor nad uređenjem, održavanjem i čišćenjem komunalnih objekata (parkova, skverova, zelenih i rekreativnih površina, dečjih igrališta, javnih sanitarnih objekata, fontana, česmi, staza, parking prostora, grobalja, pijaca....) i obezbeđuje funkcionisanje javnog osvetljenja. U okviru ovog odeljenja obavljaju se poslovi koji se odnose na stručne poslove u oblasti javnih nabavki, pripremu internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, praćenje postupka javnih nabavki za potrebe Uprave gradske opštine i pojedine poslove u vezi sa praćenjem javnih nabavki za javna preduzeća čiji je osnivač gradska opština, a u vezi sredstava koje obezbeđuje gradska opština, vrši izradu saglasnosti i mišljenja na odluke o pokretanju postupka, konkursnu dokumentaciju, odluke o odbijanju ponuda kao i izveštaj o dodeli ugovora i poslove saradnje sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki, radi nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama opštine.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati