pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

OPŠTINA ZATRAŽILA ODOBRENjE ZA POSTAVLjANjE MERNIH MESTA ZA MERENjE ZAGAĐENjA

 

Rukovodstvo Gradske opštine Barajevo na čelu sa predsednikom Slobodanom Adamovićem, uvažavajući primedbe zabrinutih građana, uputilo je zahtev Sekretarijatu za zaštitu životne sredine za postavljanje još jednog mernog mesta za indikativno merenje nivoa zagađujućih materija. Predlog je da merno mesto bude na lokaciji između objekata u kojima delatnost obavljaju preduzeća “YUNIRISK” i “MOST”.
Istovremeno, rukovodstvo opštine Barajevo pokrenulo je i inicijativu za postavljanje jednog stalnog mernog mesta koje bi bilo deo lokalne mreže mernih stanica za merenje zagađujućih materija u vazduhu na našoj teritoriji.

U prilogu je tekst zahteva .

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

Baner_KI2.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati