pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE SA PRELIMINARNOG SPISKA ZA POPISIVAČE

 

Kompletan spisak kandidata možete preuzeti sa naše internet prezentacije.

Potreban broj kandidata za popisivače je 154 (140 + 10% rezerve).
Pozivaju se izabrani kandidati (iznad crte)  da dođu u kancelariju broj 37 na prvom spratu  GO Barajevo 26. i 29.avgusta  2011. godine u vremenskom intervalu od 09:00 do 15:00 časova kako bi potvrdili svoje učešće u popisu, doneli na uvid  i OSTAVILI FOTOKOPIJE sledećih  dokumenata:
- Lične karte ili pasoša (svi kandidati)
- Diplome ili uverenja o stručnoj spremi (svi kandidati),
- Overenog indeksa,odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011.godini (samo studenti)
- Uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili overen karton sa evidencije (samo nezaposleni kandidati),
- Uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica (ovo uverenje kandidati mogu da prilože naknadno–pre početka obuke).
- ORIGINALNA prijava za učešće u popisu (obrazac P-4b) radi provere rednog broja prijave. Na poleđini obrasca treba da budu upisani podaci: naziv banke, broj tekućeg računa i kontakt telefon. Svaki kandidat koji je izabran mora imati tekući račun na svoje ime.

SMATRAĆE SE DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD RADA U POPISU UKOLIKO SE U PREDVIĐENOM TERMINU NE JAVI POPISNOJ KOMISIJI I/ILI NE DONESE TRAŽENA DOKUMENTA (FOTOKOPIJE I ORIGINALAN OBRAZAC P-46 KOJI JE POPUNIO PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA ZA UČEŠĆE U POPISU).

KONAČAN SPISAK IZABRANIH KANDIDATA BIĆE OBJAVLjEN TEK NAKON PROVERE DOKUMENATA, NAJKASNIJE DO 31. AVGUSTA 2011.GODINE.

POZIVAJU SE SVI KANDIDATI ISPOD CRTE  da 30.08.2011. u 9:00 časova dođu u Veliku Salu GO Barajevo, i da na taj način prihvate učešće u popisu, u slučaju eventualnog odustanka nekih kandidata sa preliminarnog spiska iznad crte ili nekompletne dokumentacije  istih.
Republički zavod za statistiku odredio je način bodovanja.
Prednost je data nezaposlenima, kao i kandidatima koji su radili kao anketari.
U slučajevima u kojima  kandidati imaju isti broj bodova i obavljaju istu aktivnost (npr.studenti), rangirani su METODOM SLUČAJNOG UZORKA.

OBAVEŠTENjE ZA POPISIVAČE IZ BARAJEVA

Kandidati iz Barajeva sa brojem prijave 1352465, 1352363, 1352407, 1352057, 1352411 i 1352581 određuju se za rad na teritoriji MZ Glumčevo Brdo.
Kandidati iz Barajeva sa brojem prijave 1352371, 1352580, 1352366 i 1352402 određuju se za rad na teritoriji MZ Baćevac.
POZIVAJU SE DA DOĐU U PETAK 26.08.2011. ili 29.08.2011.godine.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati