pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

OBELEŽEN KRAJ PROJEKTA "UVOĐENjE GIS-A U BARAJEVO"

 
Zavrsna_za_sajt.jpg

U petak, 23.03.2012. godine održana je završna konferencija kojom je obeležen kraj projekta „Uvođenje geografskog informacionog sistema u Barajevo“. Konferenciji su prisustvovali gosti iz partnerskih opština Vlasotince i Lazarevac, Projektnog centra Lazarevac, Privredne komore Beograda, Stalne konferencije gradova i opština, direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova i nevladinih organizacija sa teritorije Opštine.
Protekla je godina dana od momenta potpisivanja ugovora između Gradske opštine Barajevo i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji o finansiranju projekta.
Kada smo donosili odluku o samom projektu imali smo u vidu naše potrebe i želje:
- da omogućimo nosiocima izvršne vlasti da brže dolaze do odgovarajućih informacija bitnih za donošenje zaključaka i odluka
- da omogućimo razmenu informacija između javnih preduzeća, ustanova i Uprave
- da rezultati rada svakog pojedinca, službi i preduzeća budu vidljivi i dostupni
- da omogućimo lakši i brži pristup široj javnosti i korisnicima usluga određenim informacijama, da poboljšamo i unapredimo pružanje usluga građanima, preduzećima i krajnjim korisnicima
Ove želje pretočene u niz konkretnih ciljeva u potpunosti su ostvarene u proteklih 12 meseci. Nabavljena je odgovarajuća oprema – softverski program sa licencama i kompjuteri. Organizovana je obuka za 16 zaposlenih iz Uprave, JKP “10.oktobar” i Direkcije za razvoj i izgradnju Barajeva. Ali, ovo je početak. Stvorena je osnova za dalji razvoj i unapređenje programa, promene načina rada u Upravi i javnim preduzećima i usvajanje novih i jedinstvenih procedura na svakom radnom mestu, službi i odeljenju. Stvoreni su uslovi za formiranje kvalitetne baze podataka i održivost samog projekta. Ogroman posao je pred svima, da se na pravi način iskoristi ova donacija.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati